ул. „Цар Калоян“ (преустановяване на водоподаването за един квартал – ниска зона, около Църквата)