ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“