СВО

Аварията е причинена по време на реконструкция на довеждащ водопровод от външна фирма