Поради прекъсване на ел. захранването на помпена станция Маслово