поради изключване на помпата

Спряла помпата за с Реброво отиват за да се отстрани проблема