Подмяна на ел. двигател в ПС Шияковци гр. Костинброд. Възстановяване на водоподаването до 12:00ч.