Довеждащ водопровод

Без спиране на водоподаването ще бъде отстранена авария на АЦ ф100 .извъ регулация.