АЦ Ф200 (спиране на водоподаването в промишлена зона)