Прекъснато електрозахранване на ПС „Бобен“. Подаден е сигнал към електроразпределителното дружество и очакваме съдействие от тях.