Довеждащ водопровод

Локализирана е авария в труднодостъпен терен.