Довеждащ водопровод

Извършва се обход на трасето от помпена станция Гуцал до резервоар, за да бъде локализиран проблема.

Възможно е нарушаване на водоснабдяването при изчерпване на количеството в резервоара.