Прекъснато електрозахранване на Помпена станция Лесново

Водоподаването ще бъде възстановено след възстановяване на електрозахранването.