Довеждащ водопровод

Аварията е отстранена. Изчаква се достигане на необходимо ниво на резервоара.