Довеждащ водопровод

Извършва се обход на трасето на довеждащия водопровод за локализиране на проблема