Поради авария на електропровод и липса на 1 фаза не работи ПС Опицвет