Помпена станция. Проблемът е отстранен и очакваме нормализиране на водоснабдяването в рамките на 2 часа