Довеждащ водопровод

Запушване на АЦ ф80 между каптаж“Чешма“и резервоар „Чешма“