Водопровод

В следствие на метеорологичните условия е замръзнал въздушник  и е аварирал водопровод.