Водопровод

*ново- Аварията е отстранена. Очаква се нормалране на водоснабдяването в следващите часове на всички засегнати потребители

Аварията е локализирана на довеждащ водопровод. Създадена е организация по отстраняването ѝ.