Водопровод

В процес на работа се е наложила и подмяна на спирателен кран. Увеличено времето за отстраняване на аварията до 19:00 часа