Запушване на резервоар висока зона

В следствие от валежите и вида на водоизточника