Водопровод

Отпушване на водопровод.

Засегнати от спирането на водоподаването са 2 къщи