Довеждащ водопровод

В момента се обхожда трасето на довеждащия водопровод за локализиране на аварията. Поради характера на терена отстраняването се извършва чрез ръчен изкоп и това допълнително усложнява процеса на работа.