Довеждащ водопровод

Поради характера на терена се налага ръчен изкоп за отстраняване на аварията.