Липса на електрическо захранване на помпена станция

Лошите метеорологични условия през последните дни са довели до прекъсване на кабели за високо напрежение, захранващи ПС „Златуша“.

Създадена е организация по отстраняване на щетите, като е наета фирма, която ще отстрани проблема в рамките на два работни дни.

Водоноска ще бъде осигурена в центъра на селото до 14:00 часа днес 20.01.2023г.