Довеждащ водопровод

Установена авария на довеждащ водопровод АЦ Ф250 от водохващане „Пукната скала“. Създадена е организация по незабавното отстраняването на проблема. Продължава и увеличаването на количеството , което постъпва от Софийска вода.