Водопровод

*установена е втора авария в участъка и дейностите по отстраняването ѝ продължават

Прекъсва се водоснабдяването в района на ул. „Шипка“, „Христо Ботев“ и „Цар Освободител“