Водопровод

Възможно е спиране на водата в случай че се изчерпи резервоара