проблем с помпена станция.

Изпратен е екип за установяване и разрешаване на проблема