Довеждащ водопровод

Авария от сондаж Шияковци до ПС Шияковци