въздушни възглавници. Извършва се обезвъздушаване на системата

Въздушни възглавници