Монтаж на СКф80 Преустановяване на водоснабдяването за ул. „Радко Дмитриев“, ул. „Търново“, ул. „Алеко Константинов“ и ул. „Черно море“

Монтаж на СКф80