Спряно електрозахранване на ПС Шияковци в следствие авария на главен електропровод

Няма електро захранване