СВО поцинкована стомана 3/4″, ул.“Мак“ висока зона, нарушение във водоснабдяването в кв. Светица и кв. Алилица“