Водопровод АЦ Ф80, ул. „Мак“, кв. Светица, висока зона. Аварията е причинена от външна фирма, която ремонтира улицата. Водоснабдяването ще бъде възстановено след приключване на асфалтирането на улицата