Водопровод АЦ Ф60 , ул.“Янул Черньо“ невъзможност за отстраняване преди обследване от лаборатория. Налични са кабели на електроразпределително дружество