Район Своге

Район Своге

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки

 19.08.2020г.

 

до 20:00 ч.

Поради извръшване на изкопни работи от ЧЕЗ АД е скъсан захранващ водопровод за гр. Своге , кв. Дренов и прилежащите квартали в този район и поради това е спряно водоподаванато до отстраняване на повредата.