Район Костинброд

Район Костинброд

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
 02.12.2021 г.

 от 10:00 ч.

до 15:00ч.

 

 Уведомление за спиране на водоподаването

Уважаеми потребители,

 

Уведомяваме Ви, че за монтиране на противопожарен кран ще бъде спряно водоподованатето  за с. Опицвет.