Район Долна Баня

Район Долна Баня

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
10/11/2021 
 до 15:00ч. Спиране на водоподаването за гр. Долна баня , за превключване от стария към новия водопровод от фирмата изпълнител.