Район Божурище

Район Божурище

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
29/11/2021 г. 

ДО 14:00ч.

  Спиране на водоподаването за с. Пролеша за отстраняване на авария на вътрешен водопровод.